publication

Shpalosja e potencialit për ndryshim me anë të lëvizjeve sociale dhe nismave qytetare

18 January, 2022

Written by:
 • Vedran Džihić
 • Marika Djolai
 • Jelena Vasiljević
 • +1
Shpalosja e potencialit për ndryshim me anë të lëvizjeve sociale dhe nismave qytetare

Në këtë dhjetëvjeçar të fundit në Ballkanin Perëndimor është vënë re një rritje numrit të nismave dhe protestave qytetare. Ato fokusohen në një sërë çështjesh, që fillojmë me shkatërrimin i hapësirës urbane dhe të mjedisit, skandalet e korrupsionit e deri te vrasjet e pazbardhura. Ndonëse suksesi i tyre ka qenë i ndryshëm, këto nisma e protesta treguan se shumë qytetarë në rajon janë jashtëzakonisht të pakënaqur me mungesën e llogaridhënies së qeverive në pushtet dhe shprehen të gatshëm të angazhohen në mënyrë aktive në shoqëritë e tyre. Nismat qytetare vendore dhe format e reja të angazhimit qytetar nxjerrin në pah nevojën e rritjes së vëmendjes te evidentimi i potencialeve demokratizuese në rajon. Duke qenë se fokusohen në çështje të prekshme e konkrete që ndikojnë në jetën e përditshme të qytetarëve, ato kanë një potencial dhe aftësi të lartë mobilizimi për të kapërcyer ndarjet etnike dhe për të rritur ndjenjën e qytetarëve për veprim. Edhe sikur të kenë ndikim të kufizuar apo të shpërbëhen shpejt, nisma e protesta të tilla krijojnë hovin dhe nxisin debatin publik dhe kujtesën kolektive, nga e cila dalin format dhe mundësi të reja për ndryshime të mundshme në të ardhmen.

Download publication
Tags:
Written by:
 • Vedran Džihić
 • Marika Djolai
 • Jelena Vasiljević
 • +1
Please enter your data if you want to be added to our mailing list

  NAME:
  SURNAME:
  EMAIL:
  `