publication

Nëpër labirintet e bashkëpunimit rajonal: Si ta kuptojmë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor

1 February, 2023

Written by:
 • Bojan Baća
 • Florian Bieber
 • Matteo Bonomi
 • +2
Nëpër labirintet e bashkëpunimit rajonal: Si ta kuptojmë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor

Në mungesë të përparimit konkret me integrimin në BE për gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, BE është treguar kreative duke gjetur mënyra për të ruajtur ende interesin e vendeve të rajonit për të vazhduar me implementimin e reformave. Disa nga këto mënyra janë forcimi i integrimit rajonal, përmes dy proceseve paralele, Procesi i Berlinit dhe Ballkani i Hapur. Në këtë dokument politikash analizohen objektivat, shtrirja dhe kufizimet e integrimit rajonal në Ballkanin Perëndimor si dhe debatohet nëse ky integrim jep konkretisht rezultatet e dëshiruara apo nëse është më shumë largim i vëmendjes nga integrimi evropian.

Në këtë dokument politikash analizohen objektivat, shtrirja dhe kufizimet e integrimit rajonal në Ballkanin Perëndimor si dhe debatohet nëse ky integrim jep konkretisht rezultatet e dëshiruara apo nëse është më shumë largim i vëmendjes nga integrimi evropian.

Download publication
Tags:
Written by:
 • Bojan Baća
 • Florian Bieber
 • Matteo Bonomi
 • +2
Please enter your data if you want to be added to our mailing list

  NAME:
  SURNAME:
  EMAIL:
  `