publication

Gjeopolitikisht pa lidhje në ‘oborrin e brendshëm’ të saj?

3 December, 2021

Written by:
 • Nikolaos Tzifakis 
 • Milica Delević
 • Marko Kmezić
 • +2
Gjeopolitikisht pa lidhje në ‘oborrin e brendshëm’ të saj?

Vendet jo-perëndimore kanë fituar terren në Ballkanin Perëndimor ndërkohë që ndikimi i BE-së vazhdon të bie dhe pushteti i saj i butë po avullon. Me kaq shumë mundësi të humbura për të ecur drejt anëtarësimit në BE, kjo e fundit dhe anëtarët e saj po përballen përherë e më shumë me një problem që është shkaktuar kryesisht prej tyre. Më konkretisht, BE është e paaftë apo i mungon vullneti të luftojë kundër shteteve të jashtme që destabilizojnë arritjen e paqes dhe dëmtojnë zgjidhjen e konflikteve, minojnë demokracinë dhe shtetin ligjor si dhe sabotojnë zhvillimin e qëndrueshëm, ndërkohë që neutralizohet fuqia e saj transformuese përmes kushtëzimit të anëtarësimit. Kjo dinamikë evidentohet nga sondazhi i BiEPAG 2021 (i kryer nga IPSOS), i cili konfirmon vlefshmërinë e këtyre shqetësimeve. BE-ja dhe vendet anëtare të saj konsiderohen, në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përveç Shqipërisë, si përhapësit më të mëdhenj të lajmeve të rreme krahasuar me Rusinë. Në rastin e Serbisë, sondazhi konstaton se Rusia dhe Kina ia kalojnë BE-së pothuajse në të gjithë treguesit e ndikimit dhe vlerësimit.

Download publication
Tags:
Written by:
 • Nikolaos Tzifakis 
 • Milica Delević
 • Marko Kmezić
 • +2
Please enter your data if you want to be added to our mailing list

  NAME:
  SURNAME:
  EMAIL:
  `