publication

ENERGJIA NË BALLKANIN PERËNDIMOR

24 May, 2023

Written by:
  • BiEPAG
ENERGJIA NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Sektori i energjisë në Ballkanin Perëndimor mbetet ende i varur nga qymyri dhe vuan nga korrupsioni dhe ryshfetet. BE ka tentuar të përkrahë reforma radikale duke nxitur dekarbonizimin dhe kalimin drejt energjisë së rinovueshme përmes politikës së kulaçit dhe kërbaçit. Megjithatë, aktorë të tretë, si Rusia, Kina dhe Turqia – së bashku me Shtetet e Bashkuara – i kanë hedhur rrënjët thellë në ekonomitë e rajonit, ekonomi që bazohen në lëndë djegëse fosile, duke çimentuar kështu status quo-në dhe duke u kujdesur për interesat e veta në sektorin e energjisë.

Download publication
Please enter your data if you want to be added to our mailing list

    NAME:
    SURNAME:
    EMAIL:
    `