publication

ЕНЕРГИЈА НА ЗАПАДЕН БАЛКАН

24 May, 2023

Written by:
  • BiEPAG
ЕНЕРГИЈА НА ЗАПАДЕН БАЛКАН

Енергетскиот сектор во Западен Балкан сè уште зависи претежно од јаглен. Истиот е изложен на корупција и профитерство. Преки политиката на „награда и казна“, ЕУ се обидува да промовира радикални реформи наложувајќи декарбонизација и транзиција кон обновливи извори на енергија. Сепак, трети страни како Русија, Кина и Турција - заедно со Соединетите Американски Држави - имаат значително влијание врз економиите во регионот засновани на фосилни горива, одржувајќи ја ситуацијата на статус-кво, притоа усогласувајќи ги сопствените интереси во енергетскиот сектор.

Download publication
Tags:
Written by:
  • BiEPAG
Please enter your data if you want to be added to our mailing list

    NAME:
    SURNAME:
    EMAIL:
    `